Önsöz


Önsöz

Bu bétiñ amacı, Tañrı'nıñ soñ bildirgesi olan Okuğu'nuñ (Qur´ān-i Kerīm'iñ) Türkçe bir çevirisini dilbilimsel dayanaklarla yapmaktır. Yorumlama (tefsir) ya da añlamlandırma (meâl) değildir.

Okuğu sözcüğü, 11. yüzyılda ilk müslümanlaşan Türklerden olan Karahanlılar döneminde yapılmış Türkçe ilk Kur'ân çevirisinde Qur´ān-i Kerīm yérine kullanılan Okıgu sözcüğünüñ bugünkü biçimidir (bkz. Rysbek nüshası). Sözcük, okı- 'okumak' éyleminden geçmiş zaman ulacı olan -gU ekini alarak türetilmiştir. Nétekim, Arapça qur´ān sözcüğü de qərə´ə 'okudu' sözcüğünüñ geçmiş zaman ulacıdır. Bu yüzden bu sözcüğü kullanmayı uygun buldum. Sıkça sorulanlar için, sağdaki séçkeden bilgilendirilebilirsiñiz.

30.07.2013

İmrân soyu, ālə ˘imrān, 3:1

الم

 


Yazı çevrimi:

əlif, lām, mīm.

 

Çeviri:

İnek, kargı, su.Açıklamalar:

İnek, bəqərə, 2:1 açıklamasına bakıñız.


İnek, bəqərə, 2:1

الم

 

Yazı çevrimi:

əlif, lām, mīm.

 

Çeviri:

İnek (ya da sığır), kargı, su.
Açıklamalar:

Bu Tañrı sözündeki harfleriñ, imsiz (harekesiz) oldukları düşünülmüş ma herbir harfiñ tek başına anılması gerektiği saptanmıştır. Tüm Okuğu çevirilerinde harfler ayrı ayrı okunur [kaynak bélirtilecek].

İnek (ya da sığır).

İlk harf ا, Arapçada أليف /ʔaliːf/ diye okunur. Nétekim, bu aynı zamanda "ehlileşmiş, iğdiş, éğitimli" añlamına gelen bir sözcüktür [kaynak bélirtilecek]. Hem eski hem de güncel Arapçada, hayvanlarıñ iğdiş/éğitilmiş olması añlamında kullanılır [kaynak bélirtilecek]. Ara sıra, kişiniñ éğitimliliği için de kullanıldığı görülür. Bu sözcüğüñ kökü ´ələfə (éğitti, iğdiş étti) éylemidir [kaynak bélirtilecek]. 

İbrânicede א diye gösterilen harf de Arapça harf ile aynı kökten gelir, ikisi de Fenike âbecesine dayanır. Dahası, Yunanca α /alfa/ harfi de buradan gelir [kaynak bélirtilecek]. İbrânice harf אָלֶף /alef/ olarak okunur. Arapçadaki gibi, İbrânice ma'luf "iğdiş édilmiş" sözcüğü aynı kökten gelir [kaynak bélirtilecek].

Bu iki biçim de Ana Sami yazısında
olarak bulunur [kaynak bélirtilecek]. Zamanla Fenike âbecesinde 
olarak biçim değiştirip bugünkü Arapça, Yunanca ve İbrânice gibi dillerde barınmayı sürdürmüştür [kaynak bélirtilecek]. Ana Sami yazısındaki biçimiñ bir sığır (öküz ya da inek) başı olduğu açıktır. Mısırlılar ve ardıl kültürler hep tarım toplumu oldukları için yazılarında "iğdiş" añlamına gelen damganıñ bir inek/öküz/sığır olması oldukça olağandır. 

Buna beñzer olarak Türklerde de, ilk yazılarında "at" añlamına gelen 
damgasınıñ (yiñe öndan bakılan bir at olduğu görülebilir) özünde İlk Türkçe *haġta sözcüğünden geldiğini, Moğolcada (h)aġta "iğdiş édilmiş hayvan" sözcüğüyle denktaş olduğunu, Ana Altayca *pakta "iğdiş" sözcüğünden geldiğini düşünürsek, Türkleriñ de göçebe kültüründen dolayı iğdiş édilen hayvanıñ at olması olağandır [Tekin, ...].
 (sürecek...)

Açılış, fātiḥa, 1:6, 1:7

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ
Yazı çevrimi:

əhdinā əs-ṣirāt əl-mustəqīm
ṣirātə əl-ləzīnə ən˘əmtə ˘ələyhim ġəyrə əl-məġḍūbi ˘ələyhim wə lā'ḍ-ḍāllīn
Çeviri:

Bizi dirlik yoluna,
öfkelileşmişleriñ ma sapkınlarıñ değil, bolluk vérdikleriniñ yoluna érdir.
Açıklamalar:

(yakında)

Açılış, fātiḥa, 1:5


إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ


Yazı çevrimi:

İyyā-kə nə˘budu wə iyyā-kə nəsta˘īn


Çeviri:

Yalñızca saña kullaşırız, yalñızca saña yaraşırız.


Açıklamalar:

(yakında)

Açılış, fātiḥa, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِYazı Çevrimi:

B'ismi'llāhi ər-raḥmān ər-rahīm
əl-ḥəmdu li'llāhi rabb əl-˘āləmīn
ər-rəḥmān ər-raḥīm māliki yəwm əd-dīn

Çeviri:

Esirgeyen Bağırsayan Tañrı'nıñ adıyla,
Esirgeyen Bağırsayan, inanç gününüñ éyesi,
Kamularıñ Éğiteni Tañrı'ya övgüler...

Açıklamalar:

(yakında)

29.07.2013

Kadınlar, ən-nisā´, 4:3


وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ


Yazı çevrimi:

Wə in xəftum əllā tuqsiṭū fī'l-yətāmā,
fənkiḥū mā ṭābə ləkum min ən-nisâ´i məśna wə śulāśə wə rubā˘ə.
Fə in xəftum əllā tə˘dilū,
fə wāḥidətən əw mā mələkət əymānukum.
Ḍālikə ədnə əllā tə˘ūlū.


Çeviri:

Yétimler arasında üleşilememekten korkarsañız, 
size uyan kadınlardan ikişer, üçer, dörder evleniñ.
Yiñe de éşit olamamaktan korkarsañiz anca biriyle...
Ya da sağıñızda (éliñizde) olanıyla...
Bu, sapma durumundan daha uygundur.

Açıklamalar:

(yakında)

Kadınlar, ən-nisā´, 4:2وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًاYazı çevrimi:

Wə ātū'l-yətāmā əmwālə-hum wə lā tətəbəddəlû'l-xəbīśə bi't-ṭəyyībə, wə lā tə’kulū əmwālə-hum ilā əmwāli-kum. İnnə-hu kānə ḥūben kəbīrā.


Çeviri:

Yétimlere varlıklarını vériñ.
Éyiyi bozuğa değişmeyiñ.
Varlıklarını varlıklarıñızla birlikte yémeyiñ.
Bu, büyük yazıktır, érinç.
Açıklamalar:

(yakında)

Kadınlar, ən-nisā´, 4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا


Yazı çevrimi:

Yā əyyuhā ən-nāsu! əttəqū rabbə-kum əl-lezī xələqə-kum min nəfsin wāḥidətin wə xələqə min-hā zəwcəhā wə bəśśə min-humā ricālən kəśīran wə nisā´, wə əttəqū'llāhə əl-leḏī təsā´elûnə bi-hī wə'l-ərāmə. İnnə'llāhə kānə ˘aləy-kum rəqībən.


Çeviri:

Éy Kişioğulları!
Sizi tek bir özden yaratmış,
Ondan éşini/karısını yaratmış,
Onlardan da birçok erkekle kadın türetmiş olan
Éğiten'iñize sakınıñ.

Éşliğinde esirgenme dilediğiñiz Tañrı'ya sakınıñ.
Tañrı size Gözeten olmuştur, érinç. 


Açıklamalar:

Aaçıklama soñradan eklenecektir.