Önsöz


Önsöz

Bu bétiñ amacı, Tañrı'nıñ soñ bildirgesi olan Okuğu'nuñ (Qur´ān-i Kerīm'iñ) Türkçe bir çevirisini dilbilimsel dayanaklarla yapmaktır. Yorumlama (tefsir) ya da añlamlandırma (meâl) değildir.

Okuğu sözcüğü, 11. yüzyılda ilk müslümanlaşan Türklerden olan Karahanlılar döneminde yapılmış Türkçe ilk Kur'ân çevirisinde Qur´ān-i Kerīm yérine kullanılan Okıgu sözcüğünüñ bugünkü biçimidir (bkz. Rysbek nüshası). Sözcük, okı- 'okumak' éyleminden geçmiş zaman ulacı olan -gU ekini alarak türetilmiştir. Nétekim, Arapça qur´ān sözcüğü de qərə´ə 'okudu' sözcüğünüñ geçmiş zaman ulacıdır. Bu yüzden bu sözcüğü kullanmayı uygun buldum. Sıkça sorulanlar için, sağdaki séçkeden bilgilendirilebilirsiñiz.

29.07.2013

Kadınlar, ən-nisā´, 4:3


وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ


Yazı çevrimi:

Wə in xəftum əllā tuqsiṭū fī'l-yətāmā,
fənkiḥū mā ṭābə ləkum min ən-nisâ´i məśna wə śulāśə wə rubā˘ə.
Fə in xəftum əllā tə˘dilū,
fə wāḥidətən əw mā mələkət əymānukum.
Ḍālikə ədnə əllā tə˘ūlū.


Çeviri:

Yétimler arasında üleşilememekten korkarsañız, 
size uyan kadınlardan ikişer, üçer, dörder evleniñ.
Yiñe de éşit olamamaktan korkarsañiz anca biriyle...
Ya da sağıñızda (éliñizde) olanıyla...
Bu, sapma durumundan daha uygundur.

Açıklamalar:

(yakında)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder