Önsöz


Önsöz

Bu bétiñ amacı, Tañrı'nıñ soñ bildirgesi olan Okuğu'nuñ (Qur´ān-i Kerīm'iñ) Türkçe bir çevirisini dilbilimsel dayanaklarla yapmaktır. Yorumlama (tefsir) ya da añlamlandırma (meâl) değildir.

Okuğu sözcüğü, 11. yüzyılda ilk müslümanlaşan Türklerden olan Karahanlılar döneminde yapılmış Türkçe ilk Kur'ân çevirisinde Qur´ān-i Kerīm yérine kullanılan Okıgu sözcüğünüñ bugünkü biçimidir (bkz. Rysbek nüshası). Sözcük, okı- 'okumak' éyleminden geçmiş zaman ulacı olan -gU ekini alarak türetilmiştir. Nétekim, Arapça qur´ān sözcüğü de qərə´ə 'okudu' sözcüğünüñ geçmiş zaman ulacıdır. Bu yüzden bu sözcüğü kullanmayı uygun buldum. Sıkça sorulanlar için, sağdaki séçkeden bilgilendirilebilirsiñiz.

30.07.2013

Açılış, fātiḥa, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِYazı Çevrimi:

B'ismi'llāhi ər-raḥmān ər-rahīm
əl-ḥəmdu li'llāhi rabb əl-˘āləmīn
ər-rəḥmān ər-raḥīm māliki yəwm əd-dīn

Çeviri:

Esirgeyen Bağırsayan Tañrı'nıñ adıyla,
Esirgeyen Bağırsayan, inanç gününüñ éyesi,
Kamularıñ Éğiteni Tañrı'ya övgüler...

Açıklamalar:

(yakında)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder