Önsöz


Önsöz

Bu bétiñ amacı, Tañrı'nıñ soñ bildirgesi olan Okuğu'nuñ (Qur´ān-i Kerīm'iñ) Türkçe bir çevirisini dilbilimsel dayanaklarla yapmaktır. Yorumlama (tefsir) ya da añlamlandırma (meâl) değildir.

Okuğu sözcüğü, 11. yüzyılda ilk müslümanlaşan Türklerden olan Karahanlılar döneminde yapılmış Türkçe ilk Kur'ân çevirisinde Qur´ān-i Kerīm yérine kullanılan Okıgu sözcüğünüñ bugünkü biçimidir (bkz. Rysbek nüshası). Sözcük, okı- 'okumak' éyleminden geçmiş zaman ulacı olan -gU ekini alarak türetilmiştir. Nétekim, Arapça qur´ān sözcüğü de qərə´ə 'okudu' sözcüğünüñ geçmiş zaman ulacıdır. Bu yüzden bu sözcüğü kullanmayı uygun buldum. Sıkça sorulanlar için, sağdaki séçkeden bilgilendirilebilirsiñiz.

Okuğu nédir?

Okuğu sözcüğü, Kur'ân-ı Kerim démektir.

Okuğu sözcüğü, 11. yüzyılda ilk müslümanlaşan Türklerden olan Karahanlılar döneminde yapılmış Türkçe ilk Kur'ân çevirisinde Qur´ān-i Kərīm yérine kullanılan Okıgu sözcüğünüñ bugünkü biçimidir (bkz. Rysbek nüshası).

Sözcük, okı- 'okumak' éyleminden geçmiş zaman ulacı olan -gU ekini alarak türetilmiştir. Nétekim, Arapça qur´ān sözcüğü de qərə˘ə 'okudu' sözcüğünüñ geçmiş zaman ulacıdır.

Ana amaç, Okuğu'yu añlamak olduğu için Okuğu'yu tümüyle, eñ ince ayrıntısına değin çevirmek, Tañrı élçisi Muhammed'iñ bildirdiği bu bétiğiñ adını da çevirmeyi gerektirir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder