Önsöz


Önsöz

Bu bétiñ amacı, Tañrı'nıñ soñ bildirgesi olan Okuğu'nuñ (Qur´ān-i Kerīm'iñ) Türkçe bir çevirisini dilbilimsel dayanaklarla yapmaktır. Yorumlama (tefsir) ya da añlamlandırma (meâl) değildir.

Okuğu sözcüğü, 11. yüzyılda ilk müslümanlaşan Türklerden olan Karahanlılar döneminde yapılmış Türkçe ilk Kur'ân çevirisinde Qur´ān-i Kerīm yérine kullanılan Okıgu sözcüğünüñ bugünkü biçimidir (bkz. Rysbek nüshası). Sözcük, okı- 'okumak' éyleminden geçmiş zaman ulacı olan -gU ekini alarak türetilmiştir. Nétekim, Arapça qur´ān sözcüğü de qərə´ə 'okudu' sözcüğünüñ geçmiş zaman ulacıdır. Bu yüzden bu sözcüğü kullanmayı uygun buldum. Sıkça sorulanlar için, sağdaki séçkeden bilgilendirilebilirsiñiz.

29.07.2013

Kadınlar, ən-nisā´, 4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا


Yazı çevrimi:

Yā əyyuhā ən-nāsu! əttəqū rabbə-kum əl-lezī xələqə-kum min nəfsin wāḥidətin wə xələqə min-hā zəwcəhā wə bəśśə min-humā ricālən kəśīran wə nisā´, wə əttəqū'llāhə əl-leḏī təsā´elûnə bi-hī wə'l-ərāmə. İnnə'llāhə kānə ˘aləy-kum rəqībən.


Çeviri:

Éy Kişioğulları!
Sizi tek bir özden yaratmış,
Ondan éşini/karısını yaratmış,
Onlardan da birçok erkekle kadın türetmiş olan
Éğiten'iñize sakınıñ.

Éşliğinde esirgenme dilediğiñiz Tañrı'ya sakınıñ.
Tañrı size Gözeten olmuştur, érinç. 


Açıklamalar:

Aaçıklama soñradan eklenecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder